In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Czym jest fundacja rodzinna? Jakie są jej cele i jak ja utworzyć? Daria Leszczyk
2023-03-06

Modelowa fundacja rodzinna ma na celu zapewnić bezpieczeństwo wnoszonego do niej majątku oraz stać na straży wizji, strategii i wartości biznesu rodzinnego zbudowanego przez jej fundatora. Dlatego do podstawowych celów fundacji rodzinnych należą:

  • zapewnienie wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym oraz długoterminowego utrzymania majątku rodzinnego w rękach rodziny;
  • skonsolidowanie majątku rodzinnego w jednym podmiocie, który jest niezależny od ryzyk związanych z otoczeniem rodzinno-biznesowym fundatora;a
  • ochronę majątku rodzinnego oraz efektywne zarządzenie tym majątkiem;
  • a także możliwość elastycznego ukształtowania zasad procesu sukcesji oraz zabezpieczanie przed niekontrolowaną sukcesją.

Zapraszamy na film edukacyjno-informacyjny poświęcony fundacji rodzinnej w Polsce.

We współpracy z telewizją Biznes 24 powstał cykl filmów, które mają za zadanie budować świadomość i informować o rozwiązaniu prawnym jakim jest fundacja rodzinna w Polsce.

Zapraszamy do wysłuchania pierwszego odcinka: