In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Fundacja rodzinna w Polsce - nowe narzędzie do zabezpieczenia majątku i interesu rodziny | Szkolenie całodzienne w Rzeczpospolita
2023-03-10

Do polskiego porządku prawnego została wprowadzona instytucja, która od dziesięcioleci z powodzeniem funkcjonuje w innych krajach – fundacja rodzinna. Jest to przełom dla właścicieli firm rodzinnych, prywatnych, którzy od wielu lat zwracali uwagę na potrzebę uelastycznienia procesu sukcesji, tak aby w większym zakresie odpowiadał on ich założeniom oraz indywidualnym potrzebom.

Fundacja rodzinna w Polsce jest nowym narzędziem prawnym dedykowanym właścicielom firm prywatnych i ich rodzinom. Edukacja w zakresie celów, zakładania i funkcjonowania fundacji rodzinnej, możliwości jej wdrażania w firmach rodzinnych i rodzinach jest konieczna i powinna uwzględniać uwarunkowania, w jakich działają firmy rodzinne oraz cechy, jakie posiadają właściciele firm rodzinnych. 

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. wraz z Rzeczpospolitą organizują szkolenie poświęcone fundacji rodzinnej.

Celem szkolenia jest przygotowanie prawników i doradców wpierających firmy rodzinne w zakładaniu fundacji rodzinnych, w tym szczegółowe omówienie kwestii prawnych i podatkowych ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r o fundacji rodzinnej oraz wskazanie korzyści, procedur działania, jak również elementów wymagających szczególnej uwagi ze strony doradców i samych właścicieli firm rodzinnych. Dodatkowo eksperci omówią konkretne sytuacje i przykładowe ich rozwiązania oraz umożliwią omówienie na forum sytuacji przytoczonych przez uczestników w czasie sesji pytań i odpowiedzi przewidzianych po każdym module tematycznym.

Szkolenie odbędzie się 27 kwietnia

w formule online 

Wszystkie informacje nt. szkolenia znajdują się na stronie link

Szkolenie jest płatne, a poprowadzą je eksperci z naszej kancelarii.

Agenda szkolenia:

09:15
Czas na logowanie
09:25
Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne
Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika 'Rzeczpospolita'

09:30
Fundacja rodzinna w Polsce - etap tworzenia, funkcjonowania, majątek
Daria Leszczyk, Adwokat w GWLaw

1. Fundacja rodzinna jako nowa osoba prawna w polskim systemie prawnym - jakie są jej cele?
2. Poszczególne etapy założenia fundacji rodzinnej
3. Dozwolony zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację
4. Majątek oraz spis majątku w fundacji rodzinnej
    a. Jakie aktywa i kto można wnieść do fundacji rodzinnej?
    b. Czy fundator poza funduszem założycielskim może wnieść inne mienie do fundacji?
    c. Spis majątku fundacji rodzinnej.

5. Czy fundacja rodzinna jest na zawsze?

6. Q&A, analiza przypadku - ok. 10 min

10:40
Przerwa

10:50
Fundator w fundacji rodzinnej. Zachowek.
Luiza Kwaśnicka, Radca prawny w GWLaw, wcześniej przez ponad 10 lat Notariusz
1. Fundator w fundacji rodzinnej
    a. Kto może być fundatorem?
    b. Prawa i obowiązki fundatora
    c. Rola fundatora
2. Fundacja rodzinna a zachowek
3. Q&A, analiza przypadku - ok. 10 min.

11:20
Przerwa
11:30
Statut, beneficjenci i organy fundacji rodzinnej
dr Rafał Trzeciakowski, Radca prawny w GWLaw, dr nauk prawnych
1. Statut fundacji rodzinnej
    a. Kto i kiedy uchwala statut fundacji rodzinnej?
    b. Elementy obligatoryjne a fakultatywne statutu fundacji rodzinnej
    c. Kiedy i kto może zmienić statut fundacji rodzinnej?
2. Beneficjenci fundacji rodzinnej
    a. Kto może być beneficjentem fundacji rodzinnej?
    b. Uprawnienia i obowiązki beneficjentów fundacji rodzinnej.
3. Organy fundacji rodzinnej
    a. Zarząd fundacji rodzinnej i jego zadania
    b. Zgromadzenie beneficjentów fundacji rodzinnej
    c. Rada nadzorcza fundacji rodzinnej
4. Q&A, analiza przypadku - ok. 10 min.

13:10
Przerwa
13:40
Audyt i odpowiedzialność cywilnoprawna w fundacji rodzinnej
Agnieszka Mitręga, Radca prawny, wspólnik zarządzający GWLaw Gdynia
1. Jaka jest rola procesu audytu w funkcjonowaniu fundacji rodzinnej?
2. Czy audyt fundacji rodzinnej jest obowiązkowy?
3. Kto przeprowadza audyt fundacji rodzinnej?
4. Kto ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za działania fundacji rodzinnej?
5. Q&A, analiza przypadku - ok. 10 min.

14:30
Przerwa
14:40
Opodatkowanie w fundacji rodzinnej
Urszula Ogorzałek, Doradca podatkowy w GWLaw
1. Zwolnienie podmiotowe w CIT
    a. W szczególności wniesienie aktywów
    b. Prowadzenie działalności w zakresie przewidzianym w ustawie
2. Czynności opodatkowane CIT 
    a. Wypłata świadczeń,
    b. Likwidacja fundacji rodzinnej
    c. Prowadzenie działalności wykraczającej poza dopuszczalny zakres.
    d. Podatek od przychodów z budynków
3. Czynności opodatkowane PIT
    a. Wypłata świadczeń na rzecz beneficjentów zwolnionych z PIT
    b. Wypłata na rzecz pozostałych beneficjentów
4. Fundacja rodzinna a:
    a. Podatek VAT
    b. Podatek Akcyzowy
    c. Podatki lokalne
    d. Prawo celne
5. Fundacja rodzinna jako wehikuł inwestycyjny
6. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
7. Q&A, analiza przypadku ok. 10 min.

15:30
Zakończenie

Zapraszamy!