In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Kontrola trzeźwości pracowników | radca prawny Patrycja Dados
2023-02-24

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wdraża do polskiego porządku prawnego prawo wprowadzenia przez pracodawcę – gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia – kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu (wykaz środków działających podobnie do alkoholu zostanie określony w rozporządzeniu). Ustawa została Podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Część przepisów już obowiązuje.

Jakie przepisy obowiązywały dotychczas?

Jak będzie wyglądać kontrola trzeźwości?

Kiedy pracownik nie będzie mógł być dopuszczony do pracy?

 

Radca prawny Patrycja Dados odpowiada na pytania w artykule dostepnym pod linkiem