In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Sukcesja. Sukcesja firm rodzinnych | r.pr. Luiza Kwaśnicka dla Magazynu firm rodzinnych RELACJE
2022-12-13

Sukcesja – czym jest?

Słowo „sukcesja” stało się ostatnio popularne, i to nie tylko za sprawą głośnego serialu „Sukcesja”. Pojęcie to utożsamiane jest najczęściej z dziedziczeniem, nabyciem spadku, a więc z następstwem powstałym wskutek śmierci. Nic jednak bardziej mylnego. Sukcesja firm rodzinnych to proces. Niejednokrotnie rozpoczyna się jeszcze za życia nestora. Wymaga czasu, zaangażowania nie tylko samego nestora, ale także przyszłych sukcesorów, innych osób, często także udziału doradców zewnętrznych – prawników, doradców podatkowych. Świadome i zaplanowane przeprowadzenie tego procesu stanowi klucz do udanej sukcesji. Nawet jeśli ma ona nastąpić dopiero po i wskutek śmierci nestora, często podjęcie określonych działań prawnych musi dokonać się jeszcze za życia nestora, aby uniknąć w przyszłości konfliktu pomiędzy spadkobiercami i paraliżu decyzyjnego w firmie. Dlatego, co potwierdza praktyka, przede wszystkim istotna jest świadomość konieczności zaplanowania i przeprowadzenia procesu sukcesji. To ta świadomość jest już początkiem sukcesji.

 

Zapraszamy do czytania całego artykułu opublikowanego w Magazynie firm rodzinnych RELACJE autorstwa r.pr. Luizy Kwaśnickiej

Artykuł do pobrania tutaj