In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Kosztowne przekazanie udziałów w ramach sukcesji
2018-03-09

Nie tylko potrzeby inwestycyjne, czy zabezpieczenie od ryzyk przed kapryśnym rynkiem, w którym działa firma, są powodem tego, że zgromadzone zyski są kumulowane w aktywach. Oczywiście z jej perspektywy jest to działanie pożądane. Natomiast dla właściciela przedsiębiorstwa nie jest to takie pewne.

Rzeczpospolita, 9 marca 2018r.
http://www.rp.pl/Firma/303099986-Przekazanie-udzialow-w-spolce-w-ramach-sukcesji.html