In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Sukcesja firm rodzinnych. Wyzwanie przedsiębiorców, samorządów i instytucji otoczenia biznesu. Spotkanie online | ARM S.A.| GWLAW
2022-11-15

 ZAPROSZENIE

mazowieckie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

działające w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

oraz

Grabowski i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

serdecznie zapraszają na bezpłatne spotkanie realizowane w ramach Projektu Success Road pt.: 

Sukcesja w firmach rodzinnych. Wyzwanie dla przedsiębiorców, samorządów i instytucji otoczenia biznesu.

Termin: 01 grudnia 2022, godz. 10:00

Miejsce: Platforma Zoom

Rejestracja na wydarzenie do dn. 30.11.2022 do godz. 12:00 - link

Cel spotkania:

Celem spotkania jest przedstawienie problematyki sukcesji firm rodzinnych i ich rozwoju z kilku perspektyw: jednostek samorządowych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji samorządowych, doradców i samych zainteresowanych, czyli firm rodzinnych.

Agenda spotkania:

10:00

Powitanie uczestników – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

10:05

Jak instytucje otoczenia biznesu wspierają firmy rodzinne w budowaniu świadomości sukcesyjnej oraz wyzwaniach w rozwoju? – Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, Tomasz Budziak, Wiceprezes Zarządu

 

10:25

Czy samorządy mogą wspierać firmy rodzinne w obszarze zmiany pokoleniowej i budowania silnych przedsiębiorstw? Jak to robić? – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

10:45

Jakie doświadczenia we wsparciu firm rodzinnych posiadają organizacje samorządowe? – Fundacja Miasto, Związek Miast Polskich.

11:05

Rola doradców prawnych w procesach sukcesji i budowaniu trwałych i silnych firm rodzinnych – Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k., dr Rafał Trzeciakowski – radca prawny w GWLAW

11:30

Dyskusja i zakończenie spotkania

 

ORGANIZATORZY WYDARZENIA

 

PATRON WYDARZENIA

 

GOŚCIE WYDARZENIA


 

 

 

       


Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo współorganizatorami spotkania są Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Poniżej znajdziecie Państwo treść obowiązku informacyjnego zgodnego z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO).

Każdy ze współorganizatorów przetwarzana dane osobowe na własny użytek i zgodnie z własnymi celami związanymi z realizacją webinaru. Informujemy, iż wymienione niżej, przysługujące Państwu prawa możecie realizować wobec indywidualnie wobec każdego z wyżej wymienionych podmiotów, dodatkowo każdy z podmiotów powołał własnego inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwom skontaktować we wskazany poniżej sposób.

W związku z powyższym informujemy, o tym że:

  1. 1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@armsa.pl;
  2. 2.     administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. z siedziba w Warszawie,  Atelier Residence, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: info@gwlaw.pl
  3. 3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym i w celu informowania o wydarzeniach gospodarczych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  4. 4.     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
  5. 5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora do dnia wniesienia sprzeciwu wobec wysyłania informacji o wydarzeniach gospodarczych
  6. 6.     posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz prawo do przenoszenia danych
  7. 7.     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl;
  8. 8.     podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym
  9. 9.     zakresie danych dotyczących publikacji wizerunku, informujemy iż udzielenie zgody nie jest obowiązkowe, a już udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, jednak jej odwołanie nie będzie miało wpływu na przetwarzanie dokonane do momentu złożenia oświadczenia o odwołaniu zgody.