In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Spółki kapitałowe po rewolucji październikowej. Nowe prawo holdingowe i inne zmiany w KSH | Webinarium Konfederacji Lewiatan i GWLAW
2022-11-14

13 października weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych.

Rewolucyjne zmiany wprowadzają regulacje dla grup kapitałowych m.in. w zakresie zasad odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych. Pojawiają się również zapisy wzmacniające pozycję rad nadzorczych występujących we wszystkich spółkach kapitałowych. Zmiany dotyczą również obowiązków informacyjnych i nowych typów przestępstw.

Eksperci GWLAW poprowadzą webinarium online, szkolenie nt. 

'Spółki kapitałowe po rewolucji październikowej. Nowe prawo holdingowe i inne zmiany w KSH'

które odbędzie się w dniu 25 listopada o godzinie 10:00

Celem spotkania jest zaprezentowanie i omówienie skutków jakie wywoła nowelizacja KSH, jak również wskazanie sposobów uniknięcia ryzyk i niebezpieczeństw oraz związanej z nimi odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej. Uczestnicy zyskają niezbędną wiedzę na temat zmian, które zaszły w przepisach dotyczących spółek kapitałowych.

Agenda spotkania:

 1. Prawo holdingowe
 2. Ujednolicenie zasad liczenia kadencji członków organów spółek kapitałowych
 3. Zmiany w funkcjonowaniu rad nadzorczych
 4. Obowiązki informacyjne
 5. Zmiany dotyczące zarządu, rady nadzorczej i likwidatora 
 6. Nowe typy przestępstw
Zapraszamy:
 • Prezesów zarządu,
 • Członków zarządu,
 • Przewodniczących i członków rad nadzorczych,
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek,
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego,
 • Reprezentanów działów audytu i controllingu,
 • Szefów biur obsługi zarządu,
 • Koordynatorów ds. organizacyjno-prawnych,
 • Specjalistów ds. korporacyjnych,
 • Asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych,
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką spółek kapitałowych oraz holdingów. 

Link rejestracyjny za wydarzenie - ZAPRASZAMY