In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Dziedziczenie firm może służyć ich wzmocnieniu.
2018-01-26

Proces sukcesji w biznesie może sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości rodzinnej oraz wymianie najlepszych praktyk i rozwiązań wzmacniających gospodarkę. W Unii Europejskiej kwestia przenoszenia własności przedsiębiorstw rodzinnych jest tematem istotnych dyskusji i sporów. Generalnie są one nakierowane na tworzenie wspólnych oraz lokalnych ram prawnych dla przedsiębiorczości rodzinnej. Podkreślane podczas dyskusji wartości towarzyszące sukcesji firm rodzinnych determinują kierunek zmian legislacyjnych wprowadzanych w ustawodawstwach państw UE.

Rzeczpospolita, 26 stycznia 2018r.
http://www.rp.pl/Firma/301269990-Dziedziczenie-firm-moze-sluzyc-ich-wzmocnieniu.html