In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Kilka słów o dziedziczeniu i testamentach | r.pr. Luiza Kwaśnicka - unicef.pl/testament
2022-09-23

Sporządzenie testamentu jest jedną z kluczowych czynności prawnych składających się na proces prawie każdej sukcesji. Jest to dokument, który powinien być spisany przez każdego z nas. 

Czym jest testament?

Testament jest rozrządzeniem majątkowym na wypadek śmierci. Pozwala uporządkować sprawy majątkowe i rozdysponować gromadzonym za życia majątkiem zgodnie z wolą i oczekiwaniami testatora. Przy jego braku, po śmierci dochodzi do dziedziczenia ustawowego, a więc według zasad przewidzianych przez ustawodawcę. W braku najbliższych krewnych i jednoczesnym braku testamentu spadek przypadnie gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowem

Zapraszamy wszystkich zainteresownych na webinaria organizowane przez UNICEF Polska.

Podczas spotkań m.in. Luiza Kwaśnicka - radca prawny w kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. będzie się dzielić wiedzą na temat dziedziczenia i testamentów. 

Wszelkie informacje dostępne na stronie UNICEF - www.unicef.pl/testament

Luiza Kwaśnicka poprowadzi spotkania w dniach 7 i 15 listopada

Zapraszamy