In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Czy instytucja zarządu sukcesyjnego pomoże gospodarce?
2017-12-29

Gospodarka zainteresowała się sukcesją. Nie tylko na poziomie biznesu, ale i w dziedzinach doradczych oraz legislacyjnych. Sukcesja dotyka wszystkich przedsiębiorców – małych i dużych. Jej konsekwencje wpływają nie tylko bezpośrednio na uczestników sukcesji, ale i na gospodarkę jako taką.

Rzeczpospolita, 29 grudnia 2017r.
http://www.rp.pl/Firma/312299992-Czy-instytucja-zarzadu-sukcesyjnego-pomoze-gospodarce.html