In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń – zmiany od 30 czerwca br. | Newsletter GWLAW
2022-06-29

Od dzisiaj (30.06.2022 r.) bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu (a nie przerwaniu), poza dotychczas wymienionymi sprawami w art. 121 Kodeksu cywilnego, także:

1)    co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji,

2)    co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.

Mając na uwadze powyższą zmianę, znowelizowano art. 123 § 1 uchylając pkt 3 i art. 124 § 2 Kodeksu cywilnego.

Dotychczas bieg przedawnienia przerywał się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; przez wszczęcie mediacji i po każdym takim przerwaniu biegł na nowo.

Od 30 czerwca 2022 roku w przypadku mediacji i zawezwania do próby ugodowej termin przedawnienia ulega jedynie zawieszeniu, a po zakończeniu postępowania kontynuuje swój bieg, a nie biegnie na nowo.

Do mediacji oraz postępowania pojednawczego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe.

autor: radca prawny Luiza Kwaśnicka