In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Lista sankcyjna – lista osób i podmiotów objętych sankcjami | Newsletter GWLAW
2022-06-29

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znajduje się lista osób i podmiotów objętych sankcjami – szczególnymi środkami ograniczającymi, tj. w postaci np. zamrożenia wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz - bezpośrednio lub pośrednio  jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.

Lista sankcyjna powstała w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wpis na listę następuje na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na liście znajdują się m.in. takie podmioty jak: GO Sport Polska sp. z o.o., Eurochem Polska sp. z o.o.

Za naruszenie środków ograniczających wobec podmiotów ujętych na liście grożą pieniężne kary administracyjne oraz odpowiedzialność karna - pozbawienie wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Lista sankcyjna - sprawdź podmiot

autor:  radca prawny Luiza Kwaśnicka