In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Praca zdalna jako stałe rozwiązanie w kodeksie pracy? | radca prawny Patrycja Dados dla Magazynu Poligrafika
2022-06-22

Obecnie praca zdalna może być świadczona przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz przez okres 3 miesięcy po ich odwołaniu. Przepisy Kodeksu pracy przewidują też możliwość świadczenia pracy w formie telepracy, która jednak z pracą zdalną tożsama nie jest. Przez telepracę rozumie się wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy. W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który 8 czerwca 2022 został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu zaproponowano, aby nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej zastąpiły obecne przepisy Kodeksu pracy dotyczące telepracy (jednak niektóre rozwiązania prawne normujące telepracę zostały przejęte do nowych przepisów o pracy zdalnej) oraz przepisy „ustawy covidowej” dotyczące pracy zdalnej. Oczekuje się rozpowszechnienia wykonywania pracy poza zakładem pracy także po zakończeniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Nie można jednak nie zauważyć, że w praktyce już obecnie wykształciło się świadczenie pracy poza zakładem pracy w sposób okazjonalny tzw. home office, pomimo tego, że taka forma świadczenia pracy nie była do tej pory uregulowana prawnie.

Radca prawny Patrycja Dados w artykule dla Magazynu POLIGRAFIKA wyjaśnia Czym jest praca zdalna? Czym będzie praca zdalna wg projektu ustawy oraz jakie będa obowiązki pracodawcy wobec pracownika pracującego zdalnie.

Cały artykuł tutaj