In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Konieczność podjęcia konsultacji społecznych w zakresie podatku od osób prawnych | Rozmowa podczas Kongresu Podatkowego Konfederacji Lewiatan | Urszula Ogorzałek
2022-06-11

Urszula Ogorzałek - doradca podatkowy w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k wzięła udział w Kongresie Rady Podatkowej organizowanym przez Konfederację Lewiatan w dniach 17-19 maja 2022 roku.

Urszula Ogorzałek prowadziła panel na temat: Polski Ład. Jak wprowadzone zmiany wpłynęły na przedsiębiorców? W rozmowie udział wzięli przedsiębiorcy i doradcy podatkowi oraz przedstawiciel Ministerstwa Finansów.

Podczas Kongresu Redakcja Telewizji Biznes 24 rozmawiała również z Urszulą Ogorzałek na temat wpływu zmian podatkowych na prowadzenie przedsiebiorstw.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. Czy możemy liczyć na konsultacje społeczne w zakresie podatku od osób prawnych?