In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Zbycie udziałów w sp. z o.o. - o czym należy pamiętać? - radca prawny Luiza Kwaśnicka
2022-05-23

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są przedmiotem obrotu gospodarczego. Wspólnicy mogą dokonywać zbycia udziałów zarówno pomiędzy sobą, jak i na rzecz osób trzecich. Zbycie udziałów może nastąpić w drodze np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, może być również przedmiotem umowy o podział majątku wspólnego małżonków, nawet jeśli tylko jeden z małżonków był dotychczas wspólnikiem spółki.

Jakie są ograniczenia w zbywaniu udziałów w sp. z o.o.? 

Jakiej formy wymaga umowa zbycia udziałów?

Czym jest prawo pierwokupu a czym prawo pierwszeństwa?

Zapraszamy do czytania artykułu radcy prawnego Luizy Kwaśnickiej - artykuł dostępny tutaj