In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Zatory płatnicze – zmiany w przepisach | dr Rafał Trzeciakowski dla Magazynu Poligrafika
2022-05-04

10 marca 2022 r. opublikowany i skierowany do konsultacji społecznych został projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zgodnie z niniejszym projektem, głównymi celami nowelizacji są uelastycznienie obowiązków sprawozdawczych ciążących na przedsiębiorcach, zwiększenie efektywności postępowań dotyczących nadmiernych opóźnień w spełnianiu świadczeń pieniężnych oraz uelastycznienie zasad nakładania kar. Według ustawodawcy nowelizacja to efekt wniosków płynących z dwóch lat obowiązywania Ustawy, formułowanych zarówno przez przedsiębiorców, jak i organy stosujące nowelizowane przepisy, w szczególności Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu pod linkiem