In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Rzeczywiste efekty Polskiego Ładu | Urszula Ogorzałek dla Magazynu Forum Branżowe
2022-04-11

Mimo kilku pozytywnych zmian wprowadzonych nowym ładem tj.: zwiększenia kwoty wolnej, podniesienia drugiego progu podatkowego, wprowadzenia ulgi 4 plus, ulgi dla emerytów czy ulgi na powrót, jaki jest efekt globalny Polskiego Ładu dla podatników PIT?

Likwidując odliczenie składki zdrowotnej, wprowadzono dodatkowe obciążenie wynagrodzeń wszystkich podatników. Obniżenie wynagrodzeń miesięcznych – skorygowane następnie rozporządzeniem, a od 10 marca ustawą – w przypadku niewystąpienia ujemnych różnic w zaliczkach na podatek dochodowy spowoduje w wielu przypadkach dopłatę podatku w rozliczeniu rocznym składanym do 30 kwietnia 2023 roku z całości dochodów osiągniętych w roku 2022. Wszystkie te zmiany przełożyły się też na nastroje pracowników oraz ich oczekiwania płacowe względem podmiotów zatrudniających, co może skutkować zwiększeniem presji płacowej, a tym samym obniżeniem wyniku finansowego za 2022 rok. Jaki więc będzie efekt Polskiego Ładu dla podatników oraz podmiotów zatrudniających?

Obniżenie realnego dochodu netto dla podatników PIT, a dla podatników CIT – wypracowanego zysku do opodatkowania.

Zapraszamy do przeczytania artykułu Urszuli Ogorzałek nt. Skutków Polskiego Ładu dla przedswiebiorców.

 

Link do artykułu