In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Pomoc dla Ukrainy bez PIT i CIT | #ukraine
2022-03-31

12 marca opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państw. W zakresie podatków dochodowych (od osób fizycznych oraz prawnych) wprowadzono, iż kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Ustawa enumeratywnie wprowadza krąg podmiotów na rzecz których można przekazać darowiznę. Są to m.in.: organizacje pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, podmioty wykonujące działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego. Warunkiem ujęcia darowizny w kosztach uzyskania przychodów jest, aby koszty te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie. Kosztem uzyskania przychodów są też koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia poniesione w celu przeciwdziałania skutkom wojennym na terytorium Ukrainy na rzecz podmiotów wcześniej wymienionych.

Ponadto wysokość otrzymanego świadczenia (w wysokości 40 zł dziennie) przez podmioty, w tym osoby fizyczne, udzielające wsparcia obywatelom Ukrainy w postaci zakwaterowania i wyżywienia (art. 13 ustawy) jest zwolniona od podatku dochodowego.

Pomoc humanitarna otrzymana przez obywateli Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. jest także zwolniona z podatku dochodowego. Z

Natomiast zwolnienie obywateli Ukrainy w zakresie otrzymywanych darowizn nie znalazły się we wcześniej wspomnianej ustawie.

autor: Urszula Ogorzałek