In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Sygnaliści. Kto? Kiedy? Po co? Jak? – oswajamy z wymogami projektu ustawy o sygnalistach | Webinarium GWLAW
2022-03-02

Sygnaliści. Kto? Kiedy? Po co?  Jak? – oswajamy z wymogami projektu ustawy o sygnalistach

Od połowy października 2021 r. w mediach, przede wszystkim w Internecie, trwa gorąca „debata” na temat ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tzw. sygnalistów, w szczególności tego, na kogo nakłada obowiązki, jakie i od kiedy. Samej ustawy jeszcze nie ma, a podstawą analiz jest jej projekt, opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który znajduje się w fazie rządowego procesu legislacyjnego. Nie można jeszcze stawiać definitywnych tez odnośnie do wymagań ustawy, ale projekt stanowi ich realną zapowiedź. Sprawa przyjęcia ustawy przez Sejm i jej wejścia w życie jest przesądzona. Na polskim prawodawcy ciąży bowiem obowiązek uzupełnienia systemu prawa wewnętrznego o tę ustawę, wynikający z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Dyrektywa „zadziała” więc w polskim porządku prawnym poprzez ustawę o „sygnalistach”. Od tej ustawy będzie zależała data, do której większość podmiotów, w szczególności duża grupa przedsiębiorców, będzie miał obowiązek ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa. Na pewno nie należy jednak odkładać prac nad opracowaniem wymaganych przez projektowaną ustawę procedur. Te prace powinny być już podejmowane, jednak ze świadomością, że zaprojektowane obecnie rozwiązania będą musiały zostać poddane ewaluacji po wejściu w życie ustawy.

Wspólnie z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego oraz Invest IT  poruszymy ten temat podczas webinaru,

który odbędzie się 15 marca o godzinie 11:00 

Spotkanie poprowadzi adwokat dr hab. Magdalena Błaszczyk oraz Maciej Szandar - dyrektor zarządzający sygnalisci.app

WEŹ UDZIAŁ W WEBINARIUM  link rejestracyjny

 Agenda

CZĘŚĆ PRAWNA

 1. Kiedy można się spodziewać wejścia w życie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa?
 2. Na ile projekt ustawy może być uznawany za miarodajną podstawę prac „wdrożeniowych”?
 3. Jakie naruszenia prawa są objęte zakresem ustawy/ mogą być „sygnalizowane” w zgłoszeniach?
 4. Co to znaczy zgłoszenie wewnętrzne, zgłoszenie zewnętrzne i ujawnienie publiczne?
 5. Kto i kiedy musi wprowadzić wewnętrzną procedurę/ regulamin zgłoszeń wewnętrznych?
 6. Jakie elementy musi, a jakie może zawierać procedura zgłoszeń wewnętrznych?
 7. Kto powinien odpowiadać za obsługę zgłoszeń wewnętrznych?
 8. Czy warto wprowadzać taką procedurę, jeśli nie mamy obowiązku jej wprowadzenia?

CZĘŚĆ NARZĘDZIOWA

 1. Zgłaszanie nieprawidłowości przez sygnalistę
 2. Odbiór zgłoszeń przez upoważniony podmiot lub pracodawcę
 3. Priorytetyzacja zgłoszeń, zmiany statusów, przypisywanie osób odpowiedzialnych za dalszą weryfikację
 4. Komunikacja z sygnalistą
 5. Zarządzanie zadaniami mającymi na celu wyjaśnianie spraw; uzupełnianie informacji w systemie; dodawanie załączników
 6. Zamykanie zgłoszeń