In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Co to jest estoński CIT? | Newsletter styczeń 2022
2022-01-26

Estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek – przesunięcie opodatkowania do czasu dystrybucji zysku.

Najważniejsze zmiany w zakresie estońskiego CIT:

  • rozszerzenie na spółki komandytowe i spółki komandytowo – akcyjne,
  • zniesienie limitu 100 mln zł przychodów,
  • likwidacji 5% domiaru ponad limit,
  • uchylenie art. 28 g ustawy o CIT – konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych,
  • zniesienie obowiązku zapłaty podatku z tytułu korekty wyniku finansowego w momencie wejścia do systemu,
  • stawki ryczałtu - 10 %. u małych podatników oraz rozpoczynających działalność i 20 %. u pozostałych podatników.

Podstawowa stawka podatku PIT od wypłaconego zysku wynosi 19% natomiast estoński CIT daje nam możliwość jego pomniejszania o:

  • 90 %. należnego ryczałtu od dochodów spółki - gdy jest ona małym podatnikiem,
  • 70 %. należnego ryczałtu od dochodów spółki - gdy nie jest ona małym podatnikiem.

Wybierając ryczał od dochodów spółek tracimy możliwość rozliczenia straty na zasadach określonych art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, jednak co ważne uzyskujemy możliwość rozliczenia straty na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy o CIT – warunek stosowanie estońskiego CIT przez okres co najmniej czterech lat podatkowych. Strata będzie możliwa do odliczenia pod warunkiem wykazania przez podmiot zysku.

Przed przejściem na ryczałt konieczna jest korekta wstępna przychodów i kosztów, zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, zamknięcie ksiąg oraz rozliczenie CIT na dotychczasowych zasadach.

Wejście w estoński CIT umożliwia prowadzenie ksiąg w oparciu o zasady rachunkowości bez konieczności liczenia różnic przejściowych oraz trwałych. Ważne różnice o charakterze trwałym występujące przed dniem zmiany formy opodatkowania nie są wliczane do korekty wstępnej.

UWAGA: brak wzoru sprawozdania finansowego zgodnego z estońskim CIT w Ustawie o Rachunkowości. Wzór został zaprezentowany w objaśnieniach podatkowych.

PRZYKŁAD

Mały podatnik. Przychód 6 mln, koszty 4 mln, dochód 2 mln.

ESTOŃSKI CIT

W przypadku gdy nie dochodzi do wypłaty zysku CIT do US wynosi 0,00 zł

W przypadku wypłaty:

Podatek CIT

2.000.000,00 zł x 10%=200.000,00 zł

Podatek PIT

2.000.000,00 zł x 19% - 200.000,00 zł x 90%=200.000,00 zł

Łączny podatek 400.000,00 zł, efektywna stawka podatku 20%

KLASYCZNY CIT

Podatek CIT

2.000.000,00x9%=180.000,00 zł

Podatek PIT

(2.000.000,00-180.000,00) x 19%=345.800,00 zł

Łączny podatek 525.800,00 zł, efektywna stawka podatku 26,29%

Różnica 125.800,00 zł

autor: Urszula Ogorzałek - specjalista ds. podatków