In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Kto, kiedy, po co i dlaczego? – Sygnaliści. Oswajamy projekt ustawy i obowiązki pracodawcy - Webinarium IFR
2022-01-07

 

Kto, kiedy, po co i dlaczego? – Sygnaliści. Oswajamy projekt ustawy i obowiązki pracodawcy

Od połowy października 2021 r. w mediach, przede wszystkim w Internecie, trwa gorąca „debata” na temat ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tzw. sygnalistów, w szczególności tego, na kogo nakłada obowiązki, jakie i od kiedy. Samej ustawy jeszcze nie ma, a podstawą analiz jest jej projekt, opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który znajduje się w fazie rządowego procesu legislacyjnego (nr UC101). Nie można jeszcze stawiać definitywnych tez odnośnie do wymagań ustawy, ale projekt stanowi ich realną zapowiedź. Sprawa przyjęcia ustawy przez Sejm i jej wejścia w życie jest przesądzona. Na polskim prawodawcy ciąży bowiem obowiązek uzupełnienia systemu prawa wewnętrznego o tę ustawę, wynikający z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa „zadziała” więc w polskim porządku prawnym poprzez ustawę o „sygnalistach”.

Od tej ustawy będzie zależała data, do której większość podmiotów, w szczególności duża grupa przedsiębiorców, będzie miał obowiązek ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa. Na pewno nie należy jednak odkładać prac nad opracowaniem wymaganych przez projektowaną ustawę procedur. Te prace powinny być już podejmowane, jednak ze świadomością, że zaprojektowane obecnie rozwiązania będą musiały zostać poddane ewaluacji po wejściu w życie ustawy. Warto więc brać udział w szkoleniach z projektu ustawy, żeby jak najlepiej przygotować się na to, co nieuniknione. Należy jedynie pamiętać, że wdrożymy wymagane narzędzia i przeszkolimy się, jak z nich korzystać dopiero po wejściu w życie ustawy. Do tego czasu bazujemy na projekcie i „oswajamy” to, co nas czeka.

Zapraszamy wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych na webinarium, które odbędzie się w czwartek 13 stycznia 2021 roku w godz. 11:00-12:30, a poprowadzi je dr hab. Magdalena Błaszczyk, Adwokat w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. 

NAGRANIE Z WEBINARIUM