In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Wybrane zmiany w prawie podatkowym dotyczące przedsiębiorców od stycznia 2022 r. | Zmiany w sposobie obliczania podatku od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.
2021-12-27

Kwota wolna od podatku wzrośnie z obecnego poziomu 8.000 zł do 30.000 zł rocznie. Kwota ta będzie miała stały charakter i będzie niezależna od wysokości dochodu podatnika rozliczającego się na zasadach ogólnych.

Zmianie ulega próg opodatkowania dla zastosowania wyższej stawki podatkowej 32%. Obecnie wynosi on 85.528 zł, a od stycznia wzrośnie on do kwoty 120.000 zł.

autor: adwokat Anna Kolesińska