In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym podpisana przez prezydenta
2021-11-30

Prezydent podpisał ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Większość jej przepisów wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Stanowi ona część pakietu rozwiązań „Polskiego ładu”. Ustawa przewiduje pomoc państwa przy spłacie kredytów mieszkaniowych, ale przy spełnieniu warunków określonych ustawą, jak chociażby przykładowo, spłata rodzinna będzie przysługiwać gdy w czasie spłaty kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko. Ponadto kredytobiorca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego nie będą mogli być właścicielami innego mieszkania, chyba, że w skład gospodarstwa domowego wchodzić będzie dwoje albo więcej dzieci, w takim przypadku będą mogli łącznie posiadać jedno dodatkowe mieszkanie i to, co do zasady, o metrażu określonym w ustawie.

W dniu zaś spłaty nie będzie można być właścicielem innego mieszkania niż zakupione z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Co istotne, z tytułu udzielenia gwarancji, Bank Gospodarstwa Krajowego pobierać będzie od kredytobiorcy jednorazową opłatę prowizyjną w wysokości 1,0% objętej tą gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Wniesienie opłaty prowizyjnej będzie warunkiem udzielenia gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować do 20% kwoty kredytu, przy czym nie więcej niż 100.000 zł. Ta gwarancja ma zastąpić wymóg wniesienia wkładu własnego. BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się dziecka – spłata rodzinna. Będzie ona wynosić 20.000 zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko i 60.000 zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko.

Kredyt ten będzie udzielany w walucie polskiej i na okres minimum 15 lat.

 

autor: radca prawny Luiza Kwaśnicka


PLIKI DO POBRANIA