In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Efektywny biznes wymaga odpowiedniego zarządzania ryzykiem | Equinum Broker
2021-11-30

Z początkiem października Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będącej podatkową częścią programu społeczno-gospodarczego rządu, określanego jako Polski Ład. Przygotowana przez resort finansów i uchwalona przez Sejm ustawa zawiera szczegóły dotyczące reformy opodatkowania, która ma zacząć obowiązywać już od początku 2022r. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, podwyższenie progu dochodów, zmiany w składce zdrowotnej, likwidacja odliczania składki zdrowotnej od podatku, ulga dla klasy średniej, ulga na powrót, zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy, przeciwdziałania „szarej strefie” czy zmiana wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie to jedynie niektóre kwestie związanie z podatkiem PIT. Przedsiębiorców dotkną zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zmiany w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej, modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła, zmiany w estońskim CIT. Ustawa przewiduje wprowadzenie dodatkowego podatku od wielkich korporacji. Nowy podatek ma objąć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, które wykazują w zeznaniach rocznych stratę lub u których udział dochodów w przychodach (innych niż zyski kapitałowe) wynosi 1% lub mniej. Ustawa proponuje wprowadzenie reżimu podatkowego dostępnego dla polskich spółek holdingowych, posiadających krajowe lub zagraniczne spółki zależne. Będzie on stanowił alternatywę względem obecnie funkcjonującej instytucji podatkowej grupy kapitałowej. Ponadto ustawa przewiduje wprowadzenie przepisów o charakterze uszczelniającym system podatku dochodowego. Wśród wielu zmian w przepisach podatkowych przewidzianych w ramach programu Polski Ład ustawa zakłada również wprowadzenie szeregu zmian w podatku VAT, takich jak możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników tzw. 'Grupy VAT', zmianę w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS), zmiany w postaci opcji opodatkowania usług finansowych czy szybki zwrot VAT dla określonych podatników.

Wobec zapowiadających się zmian oraz corocznego wzrostu liczby postępowań karnoskarbowych, skuteczności kontroli podatkowych, braku jednolitych interpretacji, warto już teraz pomyśleć jak zminimalizować ryzyko finansowe. Skomplikowany i powolny system fiskalny oraz obostrzenia nakładane przez przepisy regulujące obrót gospodarczy wymagają dziś od przedsiębiorców posiadania o wiele większej wiedzy prawnej niż dotychczas i skutkują wysokim ryzykiem popełnienia błędu, powodują również lęk przed kontrolą skarbową.

Efektywny biznes wymaga odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Jednym ze sposób minimalizacji ryzyka jest ubezpieczenie karnoskarbowe.

Sprawdź jak możesz skutecznie zabezpieczyć się na wypadek wszczęcia kontroli skarbowej w Twojej firmie.

autor: Maciej Strużek, prawnik w Equinum Broker


PLIKI DO POBRANIA