In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Fundacja rodzinna od 1 czerwca 2022 | Aktualny projekt ustawy o fundacji rodzinnej opublikowany
2021-10-28

Fundacje rodzinne od 1 czerwca 2022 r.

Kolejny krok w kierunku zapewnienia wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym wykonany. Wygląda na to, że polscy przedsiębiorcy rodzinni będą mieli możliwość wdrażania sukcesji 'szytej na miarę'.

W końcu został opublikowany nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej, który, ku nieskrywanej radości środowiska firm rodzinnych, uwzględnia kluczowe uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych. Co najważniejsze, zmienione zostały zasady opodatkowania fundacji rodzinnej, które w pierwotnej wersji projektu zakładały podwójne, a czasem nawet potrójne, opodatkowanie.


Jakie kluczowe zmiany znalazły się projekcie ustawy?

  • fundacja rodzinna będzie miała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie w jakim jest to niezbędne do zarządzania majątkiem i inwestowania go w celu jego pomnażania - ustawa określa katalog czynności, które będą mogły być podejmowane przez fundację rodzinną;
  • skład organów fundacji będzie zależny jedynie od woli fundatora;
  • fundacja rodzinna będzie zwolniona z podatku dochodowego z tytułu otrzymanych dywidend oraz innych zysków kapitałowych (przychody ze zbycia udziałów lub akcji, odsetki);
  • wypłaty na rzecz beneficjentów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, z zachowaniem opodatkowania według skali oraz zwolnienia dla tzw. zerowej grupy podatkowej, chyba, że wypłaty pochodzić będą z dochodów fundacji, które korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego, bowiem wówczas będą one opodatkowane według stawki 19%;
  • tzw. zerowa grupa beneficjentów poszerzona została o zięcia, synową i teściów.

Kancelaria GWLAW od samego początku jest bardzo aktywnie zaangażowania w prace na projektem ustawy o fundacji rodzinnej poczynając od uczestnictwa w panelach dyskusyjnych i konferencjach poświęconych tematyce polskiej fundacji rodzinnej a kończąc na zgłoszeniu obszernych uwag do pierwotnego projektu ustawy. Będziemy Państwa na bieżąco informować o aktualnym stanie prac związanych z wdrożeniem fundacji rodzinnej do polskiego porządku prawnego

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o nowym projekcie ustawy o fundacji rodzinnej, zapraszamy do kontaktu.

gwlaw@gwlaw.pl 

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej do pobrania 

oraz rozmowa z mec. Darią Leszczyk do wysłuchania

 

 


PLIKI DO POBRANIA