In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Społeczna odpowiedzialność biznesu – realna wartość czy marketing przede wszystkim? | dr Rafał Trzeciakowski
2021-10-06

Coraz więcej polskich przedsiębiorców jest świadomych czym jest CSR oraz jakie jest jego znaczenie w obszarach wymagających wsparcia na poziomie instytucjonalnym, organizacyjnym oraz finansowym, którego to polscy przedsiębiorcy są w stanie udzielić. Do kluczowych obszarów, w których społecznie udzielają się przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce należy zaliczyć przede wszystkim edukację, rozwój oraz ekologię. Ponadto, szereg przedsiębiorców udziela swojego wsparcia w obszarze działań na rzecz etyki w biznesie oraz praw człowieka i niesienia pomocy humanitarnej w krajach rozwijających się.
Co istotne, CSR to nie tylko działania globalnym, ale także lokalne, dążące do poprawy komfortu funkcjonowania i integracji lokalnej społeczności.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem radcy prawnego dr Rafała Trzeciakowskiego, który wskazuje jak realizować temat w obszarze prawnym.

 


PLIKI DO POBRANIA