In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Konflikt w spółce. Co powinni zrobić wspólnicy, gdy wspólne osiągnięcie celu jest niemożliwe? Piotr Grabowski i Katarzyna Ulma-Raszkowska | RELACJE
2021-09-24

'Wspólnicy, zakładając spółkę są co do zasady w równym stopniu zainteresowani osiągnięciem określonego celu gospodarczego, mają wspólną wizję prowadzenia działalności. Zdarza się jednak, że po pewnym czasie opowiadają się za odmiennymi strategiami prowadzenia biznesu i chcą go rozwijać w inny sposób. Sytuacja taka nie zawsze jest dla spółki niekorzystna, bowiem niejednokrotnie skutkuje stosowaniem nieszablonowych rozwiązań, które mogą okazać się dla spółki opłacalne. Często jednak odmienne wizje wspólników co do prowadzenia biznesu powodują powstanie konfliktów, które wpływają na spółkę destrukcyjnie i uniemożliwiają jej rozwój.'

Katarzyna Ulma-Raszkowska oraz Piotr Grabowski  wskazują na możliwe rozwiązania, w tym polubowne i sądowe.

Czy konflikt w spółce może okazać się korzystny dla wspólników?

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu, jak również do zapoznania się z pozostałymi artykułami Magazynu RELACJE.


PLIKI DO POBRANIA