In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Fundacja rodzinna - skuteczne narzędzie ochrony majątku rodzinnego | adwokat Daria Leszczyk
2021-09-13

'Trwają prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego fundacji rodzinnej - nowej formy prawnej, która ma stać się odpowiedzią na zgłaszaną przez polskich przedsiębiorców rodzinnych potrzebę elastycznego kształtowania zasad sukcesji i zapewnienia wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym.

Fundacje rodzinne z dużym powodzeniem od wielu lat funkcjonują w krajach Europy Zachodniej takich jak Austria, Holandia czy Malta, gdzie przez całe pokolenia zarządzają biznesami lub skupiają się na gromadzeniu i powiększaniu majątków rodzinnych. Rosnąca świadomość wagi problemu niekontrolowanej sukcesji, a także indywidualne uwarunkowania rodzinne i biznesowe sprawiają, że także polscy właściciele firm rodzinnych coraz chętniej chcieliby ulokować majątek rodzinny w fundacji prywatnej (rodzinnej), która umożliwia skonsolidowanie całego majątku w określonej strukturze i zapewnia długoterminowe utrzymanie majątku rodzinnego w rękach rodziny, a tym samym nie prowadzi do jego rozproszenia, w szczególności wśród spadkobierców fundatora, z których każdy otrzymałby określoną część i mógł nią rozporządzać wedle własnego uznania.' 

 

Daria Leszczyk - adwokat w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. w artykule dla Magazynu Poligrafika

 

 

 


PLIKI DO POBRANIA