In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Patrycja Dados


Radca prawny
e-mail: patrycja.dados@gwlaw.pl
tel. +48 22 416 05 56
 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów magisterskich zdobywała doświadczenie zawodowe i poszerzała swoją wiedzę, odbywając liczne praktyki studenckie. Redagowała artykuły branżowe z zakresu prawa handlowego i podatkowego na portalach prawniczych. Ponadto w ramach Studenckiej Poradni Prawnej udzielała bezpłatnych porad z zakresu prawa karnego. Doradza przy zawieraniu różnego rodzaju umów występujących w obrocie gospodarczym. Zajmuje się doradztwem na rzecz spółek prawa handlowego na każdym etapie ich działalności, w szczególności w obszarze dokumentacji rejestrowej, sprawozdawczej i informacyjnej. Doradza w zakresie umów spółek, umów wspólników, podwyższania kapitału zakładowego spółek, jak również w obszarze bieżącej działalności operacyjnej. Posiada doświadczenie w zakresie emisji obligacji, procesów transformacyjnych spółek prawa handlowego, tj. przekształceń i połączeń, w tym połączeń transgranicznych. Doradzała przy transakcjach sprzedaży aktywów. Posiada również doświadczenie zdobyte jako in-house lawyer w spółce będącej jednym z największych polskich dostawców usług edukacyjnych w ramach secondmentu. Zajmuje się doradztwem na rzecz stowarzyszeń i fundacji. W jednej z warszawskich kancelarii prawniczych zajmowała się zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych. Ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim Podyplomowe Studium Prawa Spółek. Autorka artykułów w magazynach ogólnopolskich i branżowych. W swojej pracy wykazuje skrupulatność i szczegółowość, jednocześnie profesjonalnie dbając o założenia biznesowe klienta.

Publikacje Patrycji Dados

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Czy epidemia może zwolnić z obowiązku wykonywania umów?

Organizacja pracy w związku z epidemią koronawirusa

Jakie źródła finansowania mają do dyspozycji polskie startupy?

O prostej spółce akcyjnej

Zmiany w kodeksie spółek handlowych wchodzą w życie 1 marca 2019 r.

Co może zrobić kupujący sprzęt rolniczy, gdy skończyła się gwarancja, a usterka pozostała?


PLIKI DO POBRANIA

Radca prawny