In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Patrycja Dados


Prawnik
e-mail: [email protected]
tel. +48 22 416 05 56
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Już w trakcie studiów magisterskich zdobywała doświadczenie zawodowe i poszerzała swoją wiedzę, odbywając liczne praktyki studenckie. Redagowała artykuły branżowe z zakresu prawa handlowego i podatkowego na portalach prawniczych. Ponadto w ramach Studenckiej Poradni Prawnej udzielała bezpłatnych porad z zakresu prawa karnego. W jednej z warszawskich kancelarii prawniczych zajmowała się zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych. Przed dołączeniem do zespołu kancelarii Grabowski i Wspólnicy,  pracowała  w  firmie  consultingowej  świadczącej  usługi  w  zakresie  kompleksowej  obsługi  podmiotów  gospodarczych  od  momentu  ich  powstania  po  obsługę  księgową,  prawną  i administracyjną. W czerwcu 2016 zakończyła na Uniwersytecie Warszawskim Podyplomowe Studium Prawa Spółek.  Jej  pracę  cechuje  sumienność,  dokładność  oraz  dociekliwość,  dzięki  czemu  zadania  wykonywane  są  z należytą precyzyjnością i dbałością o szczegóły.

Prawnik