In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Zmiany w zakresie ograniczeń swobody działalności gospodarczej od 27 marca 2021 r. | BLOG CRISISLAW.PL
2021-03-29

Zmiany w zakresie ograniczeń swobody działalności gospodarczej wprowadzone na terenie całej Polski od 27 marca 2021 r.

Obostrzenia związane ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązujące obecnie na terenie całej Polski, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512; dalej – „rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r.” oraz „rozporządzenie”), które zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 546, dalej – „rozporządzenie z dnia 25 marca 2021 r.” oraz „rozporządzenie zmieniające”). Rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem 27 marca 2021 r.

Na mocy rozporządzenia z dnia 25 marca 2021 r., na terenie całej Polski utrzymano wszystkie ograniczenia, nakazy i zakazy wprowadzone rozporządzeniem z dnia 19 marca 2021 r., obowiązujące od 20 marca 2021 r., i dodano do nich szereg nowych obostrzeń, w tym także adresowanych do przedsiębiorców. Na terenie całej Polski, tj. na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, utrzymano przy tym jednolite zakazy i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Wszystkie ograniczenia, w kształcie ustalonym z dniem 27 marca 2021 r., w tym dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, będą obowiązywały do dnia 9 kwietnia 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z całym wpisem na blogu cririslaw.pl