In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Małgorzata Macias

Of Counsel

email: malgorzata.macias@gwlaw.pl

tel. +48 22 416 05 56

Od wielu lat wspiera firmy rodzinne w zakresie strategii procesów sukcesyjnych oraz zarządzania zmianą poprzez edukację i kształtowanie świadomości sukcesyjnej oraz szukanie dodatkowych obszarów porozumienia w celu poszerzenia korzyści, jakie obie strony mogą osiągnąć w wyniku rozmów wzajemnych i mediacji. Wspiera rodziny w budowaniu ich wizji na przyszłość i opracowaniu kompleksowych zintegrowanych planów pozwalających na osiągnięcie założonych celów. We współpracy z klientami, opracowuje i wdraża dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Zapewnia bezstronny, opiniodawczy ogląd sytuacji, umożliwiający dostrzeżenie problemów i wprowadzenie koniecznych zmian. Jest specjalistą w zakresie łączenia rozwiązań wielu dziedzin dotyczących sukcesji w spójną usługę zabezpieczeń rodziny i firmy na wypadek śmierci, w szczególności w zakresie wprowadzania koncepcji rozbudowanych rozwiązań dotyczących zabezpieczeń praw własności opartych o własne, wypracowane standardy doradztwa sukcesyjnego, obejmujące wszystkie istotne dla swojego Klienta płaszczyzny i perspektywy planowania. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Humanistyczny oraz studiów podyplomowych Akademii Trenerów Biznesu organizowanej przez Instytut Rozwoju Biznesu i Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów prawa spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel i Partner zarządzający grupy doradczej dla biznesu rodzinnego - GRUPA ARBORETUM (Arboretum Grupa Sukcesyjna)

 

Of Counsel