In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Jerzy Dąbrowski

 

 Of Counsel

e-mail: jerzy.dabrowski@gwlaw.pl

tel. +48 22 416 05 56

Wieloletni konsultant dla firm rodzinnych w dziedzinie wsparcia przywództwa członków rodziny w biznesie w obszarach rozwoju umiejętności zarządzania i struktur zarządzania. Doradca i praktyk, który specjalizuje się w problematyce dotyczącej planowania spadkowego, w szczególności w opracowaniu modeli biznesowych służących ciągłości i rozwojowi przedsiębiorstwa rodzinnego, a także ścieżki działań służących ich wdrożeniu. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi. Przez wiele lat, jako Dyrektor zarządzający w branży motoryzacyjnej i środków smarnych odpowiadał  za budowanie i zarządzanie organizacją i/lub modelem sieci sprzedaży, a także za tworzenie planów i projektów marketingowych marki. Był odpowiedzialny za organizację relacji biznesowych z kluczowymi partnerami i klientami marki i/lub organizacji. Prowadzi szkolenia, konferencje i indywidualne konsultacje dotyczące tematyki planowania sukcesji. Był doradcą dla wielu instytucji finansowych, które wspierał w zakresie budowania celowych planów sukcesyjnych. To również specjalista w zakresie budowania sukcesji kompetencyjnej dla podmiotów gospodarczych. Aktualnie jest doradcą dla wielu podmiotów gospodarczych w zakresie planowania i wdrożenia modeli celowych dla strategii i rozwoju grupy opartej na sukcesji osobowej, korporacyjnej i operacyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu kompleksowych zabezpieczeń finansowych w planach sukcesji osobowej i korporacyjnej. Praktyk i manager - współtwórca Akademii Życiowej – Sukcesja organizowanej dla doradców z branży ubezpieczeniowej na terenie Polski. Specjalizuje się w opracowaniu i wdrażaniu programów i/lub modeli rozwoju dla podmiotów i/lub grup gospodarczych po przez przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju opartej na rekonstrukcji istniejącego modelu biznesowego z zachowaniem ciągłości właścicielskiej, zarządczej i operacyjnej. Absolwent Politechniki Śląskiej, studia podyplomowe - prawo spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe - zarządzanie finansami na SGH w Warszawie.Założyciel i Partner zarządzający grupy doradczej dla biznesu rodzinnego - GRUPA ARBORETUM (Arboretum Grupa Sukcesyjna.) 

Of Counsel