In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Dochodzimy roszczeń w imieniu akcjonariuszy i obligatariuszy IDEA Bank
2021-01-04

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją BFG wydaną dnia 30 grudnia 2020 r. o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku, Bank Pekao S.A., który przejął z dniem 3 stycznia 2021 r. Idea Bank, nie przejął wszystkich zobowiązań Idea Banku.

Wśród wyłączeń znajdują się roszczenia związane z dystrybucją obligacji GetBack, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq (dawniej Trigon), czy ubezpieczeń na życie z UFK. Pełna lista wyłączeń znajduje się w sentencji decyzji BFG

Zachęcamy do kontaktu inwestorów Idea Bank. 07 stycznia 2021 mija termin na złożenie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zapraszamy do kontaktu

gwlaw@gwlaw.pl