In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Szukajmy szans w tym kryzysie - Debata Forum Firm Rodzinnych Forbes 2020
2021-01-04

Piotr Grabowski w debacie zrealizowanej w ramach #forumfirmrodzinnychforbes. Mijający rok był inny niż poprzednie. Szok i przerażenie zmienił się w patrzenie na bezpieczeństwo firmy, refleksję spowodowaną koronawirusem - 'coraz więcej firm rodzinnych dostrzega istotę i potrzebę reorganizacji i zapewnienia bezpieczeństwa własnym firmom i kolejnym pokoleniom również kontekście ochrony bezpieczeństwa aktywów rodziny. Sytuacja epidemii uświadomiła konieczność zmian, które powinny być wdrożone wcześniej.' Obudziła również możliwość 'tanich zakupów', na które wychodzą firmy rodzinne. Pojawia się coraz więcej firm, które będą na sprzedaż i takich, które chcą przejmować inne firmy rodzinne.

Jak ostatnie doświadczenia zmienią podejście do prowadzenia biznesu rodzinnego? Jak zmieni się jego otoczenie, tak makroekonomiczne, jak i prawne? Co z fundacją rodzinną?

 

https://www.forbes.pl/forum-firm-rodzinnych/2020/artykuly/debata-pandemia-a-firmy-rodzinne-czas-na-szukanie-szans/ktn2jyr