In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Fundacja rodzinna jako ważny element w sukcesji firm rodzinnych | Kongres Firm Rodzinnych
2021-01-04

Piotr Grabowski w rozmowie zrealizowanej podczas II Kongresu Firm Rodzinnych Forbes - #fundacjarodzinna w polskim porządku prawnym. 'Rozwiązanie bardzo pożądane i bardzo potrzebne. Tak naprawdę to główny element sukcesji, który spaja majątek rodzinny w jednym miejscu i zapobiega jego rozproszeniu w kolejnych pokoleniach'
W oczekiwaniu na publikację projektu ustawy zachęcamy do wysłuchania rozmowy, w której wskazane zostały bardzo konkretne przykłady i argumenty.

Link do artykułu:

https://www.forbes.pl/kongres-firm-rodzinnych-forbes/2020/fundacje-rodzinne-i-nowe-regulacje-prawne/sy1k4cq