In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Fundacjo rodzinna - dokąd zmierzasz? | Beata Krzyżagórska-Żurek i Piotr Grabowski dla Magazynu Forbes
2020-12-17

'Zapowiedź wprowadzenia do polskiego systemu prawnego fundacji rodzinnej rozbudziła wiele nadziei. Szczególnie wśród tych firm rodzinnych, które nie skorzystały z zagranicznych rozwiązań.  Na przeszkodzie takiemu wyborowi stało wiele barier: odległość utrudniająca bieżący kontakt z organami fundacji, odmienny system prawny, inna kultura pracy, czy w końcu wysokie koszty funkcjonowania zagranicznej fundacji.

Do nadrzędnych celów fundacji prywatnych rodzinnych zaliczyć należy:

  • planowanie sukcesji, poprzez zapewnienie wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym, zgodnie z wolą fundatora;
  • ochrona majątku rodzinnego oraz efektywne zarządzenie tym majątkiem i realizacja strategii dalszego rozwoju tego majątku;
  • możliwość elastycznego ukształtowania statutu fundacji rodzinnej, w tym oznaczenia kręgu beneficjentów oraz sposobu i warunków otrzymywania przez nich wypłat z fundacji rodzinnej.

Zapraszamy do rozważań adwokat Beaty Krzyżagórskiej-Żurek oraz r.pr. Piotra Grabowskiego nad fundacją rodzinną opublikowanych na łamach Magazynu Forbes (numer styczeń 2021)

 


PLIKI DO POBRANIA