In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Family Office - fanaberia czy realna potrzeba | Forum Firm Rodzinnych Forbes 2020
2020-11-26

Czy Family Office jest rzeczywiście potrzebne w polskiej przedsiębiorczości prywatnej? Czym jest Family Office oraz dlaczego mówimy o nim w czasie stanu epidemii Covid?

W grudniowym numerze magazynu Forbes, który już pojawił sie w kioskach Piotr Grabowski - wspólnik zarządzający Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. odpowiada na powyższe pytania i wyjaśnia istotę istnienia Family Office dla polskich firm rodzinnych.

'Jakiego Family Office potrzebują firmy rodzinne? Wyspecjalizowanej platformy kompetencyjnej dedykowanej osobom zamożnym, ale również zarządzanym przez nich firmom. Family Office rozumianego jako zespół wyspecjalizowanych doradców, wynagradzanych wyłącznie przez rodzinę, których jedynym celem jest wsparcie strategiczne, prawne i finansowe mocodawcy. Family Office, które koncentruje swoje usługi na kluczowych dla zamożnych rodzin obszarach: I. wyspecjalizowanym doradztwie prawnym i podatkowym (włączając różne aspekty sukcesji międzypokoleniowej oraz elementy „miękkie” sukcesji, jak np. konstytucja rodzinna), doradztwie majątkowym, również w zakresie doboru partnerów wśród firm inwestycyjnych pod kątem ich wyników, kosztów, ryzyka straty oraz na szeroko pojętym doradztwie przy transakcjach zbycia lub nabycia aktywów (M&A); II. analizie ryzyka, w tym finansowego, inwestycyjnego, podatkowego a także związanego z koncentracją majątku oraz z otoczeniem prawnym; III. zarządzaniu ryzykiem prawnym, biznesowym i inwestycyjnym poprzez m.in. nadzór właścicielski nad aktywami rodzinnymi oraz zarządzaniu portfelem nieruchomości, portfelem inwestycyjnym oraz ryzykiem walutowym, w granicach dopuszczonych prawem.
V
 indywidualnym zarządzaniu kapitałem inwestycyjnym m.in. poprzez przygotowanie zarysu portfeli inwestycyjnych o różnym profilu ryzyka i stopy zwrotu opartym o różne klasy aktywów oraz monitoringu stóp zwrotu; VI. filantropii – włączając działalność fundacyjną.'

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu.

 


PLIKI DO POBRANIA