In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Agnieszka Krysik


Wspólnik
e-mail: [email protected]
tel. +48 22 416 05 56

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogatą specjalizację w dziedzinach: prawa korporacyjnego, rynków kapitałowych, bankowości i finansach, doradztwie dla branży rolniczej. Od wielu lat doradza w obsłudze prawnej podatkowych projektów z obszaru planowania prawnopodatkowego, sukcesji oraz międzypokoleniowego transferu aktywów. Wartość projektów restrukturyzacyjno – reorganizacyjnych, w których brała udział przekracza 4 mld złotych. Ponadto posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przy IPO (na rynku regulowanym oraz w ASO), a także bieżącej obsłudze prawnej spółek publicznych i niepublicznych (działających w wielu branżach), w zakresie wszystkich form reorganizacji tj. m.in.: przekształceń i połączeń spółek (w tym publicznych). Od wielu lat doradza instytucjom finansowym, klientom z branży rolniczej, zarówno w zakresie funduszy unijnych jak i bieżącego doradztwa. Jest  współautorką  komentarza  do  Kodeksu  spółek  handlowych  Wydawnictwa  C.H.  Beck  oraz  innych  publikacji  książkowych.  Współprowadząca  szkolenia  z  tematyki  prawa  umów,  prawa gospodarczego,  w szczególności z zakresu prawa korporacyjnego. W latach 2007 – 2010 odbywała studia doktoranckie „z wolnej stopy” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej wysokie kwalifikacje zawodowe, uzupełniane są przez kompleksowość i zdyscyplinowanie w działaniu, tworząc komplet cech perfekcyjnego doradcy prawnego.

Wspólnik