In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
dr hab. Magdalena Błaszczyk

Doktor habilitowany nauk prawnych, Adwokat

email: magdalena.blaszczyk@gwlaw.pl

tel. +48 22 416 05 56

Adwokat z kilkuletnim stażem. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998), doktor nauk prawnych (2003 r.; rozprawa pt. Prawnokarne instrumenty ochrony konkurencji w polskim systemie prawa), doktor habilitowany nauk prawnych  (2017 r.; monografia Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym, Warszawa 2016). Od ukończenia studiów związana z macierzystą uczelnią; od 2003 r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego. Badawczo i dydaktycznie zajmuje się prawem karnym materialnym, w szczególności – karnym gospodarczym; prawem karnym skarbowym i prawem wykroczeń. Autorka wielu publikacji z tego zakresu – monografii, artykułów naukowych, podręczników, skryptów; współautorka Komentarza do Kodeksu Karnego w serii Dużych Komentarzy Becka oraz omówienia przepisów karnych z obszaru prawa spółdzielczego w tomie 21 Systemu Prawa Prywatnego pt. Prawo Spółdzielcze. Pracowała też w Biurze Prawnym Kancelarii Polskiej Akademii Nauk (1999-2003) i w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP (2008-2009).

Od 2017 r. łączy pracę naukową i dydaktyczną z praktyką adwokacką. Doświadczenie w zawodzie adwokata zdobywała w Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, w szczególności – karnego gospodarczego i karnego skarbowego.

W Kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. odpowiada za zakres prawa karnego w obszarze spraw, w których Kancelaria reprezentuje swoich klientów.

Publikacje dr hab. Magdaleny Błaszczyk:

www.rodzinywbiznesie.pl - Przedsiębiorca a prawo karne


PLIKI DO POBRANIA

Doktor habilitowany nauk prawnych, Adwokat