In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Fundacja rodzinna coraz bliżej. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. Projekt ustawy będzie opublikowany do końca 2020r.
2020-09-29

Fundacja rodzinna od 1 stycznia 2022 r.? Ustawa o fundacjach rodzinnych coraz bliżej

Ministerstwo Rozwoju potwierdziło finalizację prac na projektem ustawy o fundacjach rodzinnych. Projekt ustawy wprowadzającej do polskiego prawa fundacje rodzinne ma zostać opublikowany jeszcze w tym roku, natomiast nowe przepisy wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2022 r. Co to oznacza dla polskich firm rodzinnych i ich właścicieli?

Fundacja rodzinna ma stanowić odpowiedź na potrzebę stworzenia narzędzi i mechanizmów prawnych, które zapewnią wielopokoleniowe zarządzania majątkiem rodzinnym oraz długoterminowe utrzymanie go rękach rodziny. Wierzymy, że możliwość wykorzystania fundacji rodzinnej w procesach sukcesji przyczyni się do opracowywania i wdrażania jeszcze bardziej przemyślanych i kompleksowych planów sukcesji w polskich firmach rodzinnych.

Niezwłocznie po opublikowaniu projektu ustawy wrócimy do Państwa z podsumowaniem głównych założeń nowych przepisów, w szczególności w zakresie elastyczności fundatora w zakresie ustalania zasad funkcjonowania fundacji rodzinnej oraz kręgu jej beneficjentów.

 

Zachęcamy Państwa równiez do wysłuchania rozmowy z mec. Piotrem Grabowskim zrealizowanej podczas Kongresu Firm Rodzinnych Forbes. 

Polecamy również artykuł autorstwa mec. Piotra Grabowskiego na temat fundacji rodzinnej, ktry ukazał się w specjalnym wydaniu Forbes.

 


PLIKI DO POBRANIA