In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Anna Kolesińska

Adwokat

email: anna.kolesinska@gwlaw.pl

tel. +48 22 416 05 56

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w obszarze prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem zakresów prawa korporacyjnego oraz kontraktowego. Udziela kompleksowego doradztwa w zakresie M&A, umów inwestycyjnych oraz przekształceń na wszystkich etapach, w tym rekomenduje odpowiednie rozwiązania prawne w zakresie planowania transakcji, koordynacji działań, projektowania kontraktów, negocjowania ich warunków.Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi inwestycji infrastrukturalnych oraz doradztwa udzielanego podmiotom o międzynarodowej strukturze właścicielskiej. Udzielała również wsparcia prawnego w obszarze związanym z zarządzaniem specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Adwokat