In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Webinarium dedykowane firmom rodzinnym | Sukcesja, programy motywacyjne, fuzje i przejęcia
2020-08-20

Zapraszamy Państwa na webianrium dedykowane firmom rodzinnym, organizowane przez Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k., Brillaw by Mikulski & Partners oraz Warszawską Izbę Gospodarczą.

Dla kogo? Właściciele firm rodzinnych i członkowie rodzin, kadra menadżerska w firmach prywatnych
Kiedy? 25 sierpnia 2020, godz. 11:00
Czas trwania: 70 minut

Program:

1. Proces sukcesyjny oraz jego realizacja a działalność operacyjna w firmie rodzinnej

 • Czym jest sukcesja oraz kiedy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procesu sukcesji w firmie?
 • Jakie są scenariusze procesu sukcesji i dlaczego nie ma uniwersalnego przepisu na udaną sukcesję?
 • Jaki może być wpływ wydarzeń losowych dotyczących właściciela na działalność operacyjną w firmie?
 • Jak zabezpieczyć firmę przed niekontrolowaną sukcesją?
 • Jak przygotować wewnętrznie firmę na proces zmiany pokoleniowej?
 • Czym jest fundacja rodzinna i dlaczego stanowi sposób na zapewnienie wielopokoleniowego i efektywnego zarządzania majątkiem rodzinnym?

2. Program motywacyjny jako narzędzie do budowania wartości firmy rodzinnej

 • Czym jest program motywacyjny i kiedy uzasadnione jest jego wdrożenie w firmie?
 • Jakie mogą być korzyści z wdrożenia programu motywacyjnego dla firmy?
 • Jakie mogą być korzyści z wdrożenia programu motywacyjnego dla menadżera?
 • Jakie są rodzaje programów motywacyjnych oraz jak wygląda proces ich wdrożenia w firmie?
 • Dlaczego program motywacyjny może stanowić element procesu sukcesji w firmie?
 • Jak zabezpieczyć interesy firmy i jej właścicieli na wypadek wdrożenia programu motywacyjnego?

3. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw jako element strategii rozwoju firmy rodzinnej

 • Jakie są cele i motywy procesów fuzji i przejęć w odniesieniu do strategii rozwoju firmy? Jak wytypować przejmowany podmiot?
 • Jakie są typy i rodzaje fuzji i przejęć przedsiębiorstw?
 • Jakie są metody ustalania wartości przedsiębiorstw w procesach fuzji i przejęć? Jakie mogą być formy finansowania transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw?
 • Jak ustrukturyzować transakcję z uwzględnieniem procesu negocjacyjnego?

Korzyści z uczestniczenia w webinarium:

 • zdobycie wiedzy na temat procesu sukcesji w firmach rodzinnych
 • poznanie alternatywnych możliwości przeprowadzenie procesu sukcesyjnego, będącego również potencjalnie krokiem w rozwoju firmy.
 • zdobycie wiedzy na temat tego, jak zatrzymać w firmie kluczowych menadżerów i zmotywować do efektywnego działania sukcesorów.
 • zagadnienia poruszane w szkoleniu przeprowadzą uczestników przez klasyczny model sukcesji – z rąk nestora w ręce sukcesora, jak również wskażą alternatywne rozwiązania w przypadku braku sukcesorów posiadających umiejętności do zarządzania przedsiębiorstwem.

Formularz zgłoszeniowy