In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Newsletter GWLAW | sierpień 2020 r.
2020-08-20

Najnowszy numer newslettera zespołu kancelarii już się ukazał, a w nim:

  1. Wydatki poniesione na zapłatę kar umownych lub odszkodowań, jeżeli do ich zapłaty przyczynił się COVID-19 mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.
  2. Nie jest nieważna umowa pożyczki zawarta przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, ustroju wspólności ustawowej, bez zgody i wiedzy małżonka.
  3. Zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia z małżonkiem członka zarządu tej spółki nie wymaga zgody walnego zgromadzenia o której mowa w art. 15 k.s.h.
  4. Ponowna szansa na zwolnienie z ZUS w związku z COVID-19, w zakresie składek już opłaconych.

Przeczytaj cały newsletter -->