In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Dematerializacja akcji | wsparcie GWLAW dla spółek akcyjnych i komandytowo akcyjnych
2020-07-23

Terminy procesu dematerializacji zbliżają się, oto najważniejsze z nich:

30.09.2020 r. 

  • ostateczny termin na dokonanie pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji
  • ostateczny termin na zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariusz
  • ostateczny termin na podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy 

1.03.2021 r.

  • dzień wygaśnięcia mocy obowiązującej dokumentów akcji 

1.03.2026 r.

  • dzień wygaśnięcia mocy dowodowej dokumentów akcji

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszego wsparcia w tym zakresie.

Więcej na: dematerializacja GWLAW