In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Dematerializacja akcji

Zespół kancelarii wspiera w przeprowadzeniu procesu dematerializacji w spółkach akcyjnych i komandytowo akcyjnych.

Nasze doradztwo w szczególności może zawierać:

  • nadzorowanie i wsparcie prawne procesu dematerializacji, pełna asysta prawna 
  • przygotowanie dokumentacji dot. dematerializacji, w tym przygotowanie projektów uchwał, rekomendacji dla Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, 
  • przygotowanie projektu wezwania do złożenia dokumentów akcji wraz z regulaminem składania akcji, procedurą dla pracowników oraz przygotowaniem wniosków dla akcjonariuszy optymalizujących kwestie zw. z dematerializacją akcji 
  • przygotowanie statutu spółki zabezpieczając interesy spółki i akcjonariuszy
  • negocjacje umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy
  • wsparcie w wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy 
  • wsparcie w ramach przygotowania oraz złożenia wniosków do KRS 
  • stałe doradztwo prawne w obszarze sytuacji związanych z dematerializacją 

 


PLIKI DO POBRANIA

Obowiązkowa dematerializacja akcji