In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Newsletter GWLAW | lipiec 2020 | uproszczona restrukturyzacja
2020-07-15

W najnowszym - lipcowym wydaniu newslettera kancelarii GWLAW:

  • Zaliczenie wydatków z zakresu „społecznej odpowiedzialności biznesu” do kosztów podatkowych spółki.
  • Darowizna przedsiębiorstwa przez rodziców na rzecz dwóch córek, w wyniku której córki nabędą to przedsiębiorstwo w udziałach po ½ części a następnie wniosą je do prowadzonego dotychczas przez siebie przedsiębiorstwa w formie spółki jawnej może zostać uznana za opodatkowaną podatkiem VAT – indywidualna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-2.4012.141.2020.3.PM.
  • Odpłatna dostawa towarów a podatek VAT – wystarczy sam akt notarialny przeniesienia własności nieruchomości.
  • Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – nowe rozwiązanie prawne pozwalające dłużnikowi na zapobiegnięcie niekorzystnym skutkom przejściowych trudności finansowych wywołanych pandemią koronawirusa. (Wiecej również na www.crisislaw.pl).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią newslettera.