In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Dematerializacja akcji | Jak wdrożyć nowe przepisy? | webinarium z Rzeczpospolita | Urszula Brzezińska i
2020-06-23

Akcje  w formie materialnej stracą ważność i przestaną istnieć. Nie będą mogły posiadać formy dokumentu i będą musiały być zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. dom maklerski).

Czas epidemii wpłynął na terminy określone przez nowelizację KSH, co zostało dookreślone w tarczach antykryzysowych.

Na wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, decyzję o zdeponowaniu akcji w KDPW, zawarcie umowy z tym podmiotem oraz wysłanie pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce jest czas do 30 września 2020 r.

Zapraszamy na webinar zorganizowany wspólnie przez Rzeczpospolitą, naszą kancelarię i QSecurities.

Strona wydarzenia


Podczas spotania ze specjalistami z kancelarii Grabowski i Wspolnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. oraz QSecurities dowiecie się Państwo:

  • czym jest dematerializacja akcji,  
  • jakie są  kluczowe zasady dematerializacji akcji, 
  • jak przygotować spółkę oraz jakie obowiązki powinna ona spełnić do tej pory,
  • jakie są  konsekwencje prawne  oraz jak wygląda  przebieg procesu,
  • jakie sankcje grożą za niewypełnienie obowiązku,
  • jakie alternatywne rozwiązania  może wdrożyć spółka.
Zachęcamy do uczestniczenia