In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Tarcza 3.0 | Jakie zmiany wprowadza? Kogo dotyczy? Komu przyniesie pomoc? | Rozmowa adwokat Urszuli Brzezińskiej na antenie Biznes 24
2020-05-20

Adwokat Urszula Brzezińska  w rozmowie z Roman Młodkowski, BIZNES24 w programie Koniec dnia przedstawiła główne zmiany jakie wprowadza tarcza 3.0, która weszła w życie. Trzy podstawowe nurty zmian w stosunku do tarczy 1.0 oraz 2.0
* Zwiększenie kręgu osób, które mogą skorzystać z poszczególnych uprawnień w stosunku do tarczy 1.0 i tarczy 2.0
* Wydłużenie terminów pomocy w ramach tarcz - dla spółek w aspekcie dematerializacji, dla samorządów, dla gmin w zakresie odpadów
* Ciąg dalszy elektronizacji - zwiększone możliwości odbywania posiedzeń na odległość.
 
 
W zakresie dematerializacji tarcza 3.0. zmienia m.in.. następujące terminy:
  • dzień utraty mocy obowiązującej dokumentów akcji –  1 marca 2021 r. (było 1 stycznia 2021 r.)
  • Termin na dokonanie pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji – do 30 września 2020 r. (Było do 30 czerwca 2020 r.) 
W zakresie odpadów np. przesunięcie terminu na złożenie sprawozdania rocznego za 2019 r. składanego przez podmiot:
  • odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
  • prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
  • zbierający odpady komunalne 

- z 30 czerwca na 31 sierpnia 2020 r.

 Więcej na www.crisislaw.pl

Więcej na www.crisislaw.pl