In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Newsletter GWLAW | maj 2020 | blog www.crisislaw.pl | praca zdalna | umowa zawarta drogą elektroniczną
2020-05-18

W związku ze stopniowym „odmrażaniem” gospodarki, w niniejszym wydaniu Newslettera Kancelarii przedstawimy zagadnienia zarówno związaną z „COVID-19”, jak również mające powszechne zastosowanie.

W numerze:

1. Umowa darowizny pomiędzy osobami niespokrewnionymi ze sobą, gdy jej przedmiotem jest nieruchomość obciążona hipoteką do sumy równej lub wyższej wartości rynkowej nieruchomości, nie będzie podlegała podatkowi od spadków i darowizn – potwierdzają ostatnie indywidualne interpretacje Urzędu Skarbowego.

2. Czy umowę można zawrzeć elektronicznie?

COVID-19

1. Praca zdalna – polecenie pracodawcy nałożone na pracownika w celu przeciwdziałania COVID-19.

2. Definicja małego i średniego oraz dużego przedsiębiorstwa w toku ubiegania się o wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z tzw. Tarczą Antykryzysową.

 

Więcej informacji prawnych dotyczących rozwiązań w czasie epidemii na stronach bloga antykryzysowego: www.crisislaw.pl